Банкови карти за малки и големи

ДСК Старт е предназначена за деца между 7 и 14 години
ДСК Тийн е идеална за тийнейджъри между 14 и 18 години
ДСК Макс се издава на младежи между 18 и 24 години

Картите ДСК Старт, ДСК Тийн и ДСК Макс са карти с логото на Visa - световен лидер в картовите разплащания

За всяка възрастова група Банката предлага по четири вида дизайн - два дизайна за стандартни и два за безконтактни детски карти

Безконтактните карти предлагат всички функционалности, характерни за стандартните детски карти, като осигуряват бързина на разплащане в търговските обекти - само с едно докосване на картата до ПОС терминала. С този вид карти транзакции на стойност до 50 лева се извършват без необходимост от въвеждане на ПИН.

Вашите предимства:

ДСК Старт

 • Без такса за откриване на разплащателната сметка и за издаване на картата;
 • Без такса за обслужване на разплащателната сметка;
 • Без такса за теглене от банкомат на Банка ДСК;
 • Детето Ви само си избира своята банкова карта;
 • Не е нужно да се притеснявате, че детето Ви носи пари в брой - то може да ползва джобните си пари чрез карта ДСК Старт;
 • Вие контролирате колко харчи детето, защото Вие определяте лимита за теглене от банкомат или плащане на ПОС по картата;
 • Чрез ДСК Директ и мобилното приложение DSK Smart управлявате сметката бързо и лесно - избирате кога и с каква сума да заредите картата само с няколко клика;
 • Знаете, че където и да се намира Вашето дете (зелено училище, спортно състезание, екскурзия) можете веднага да осигурите необходимите му средства напълно безплатно, дори в неработен ден;

ДСК Тийн

 • Тийнейджърът развива финансовата си култура като сам се учи да управлява бюджета си
 • Дебитната карта ДСК Тийн дава най-важното за всеки тийнейджър - независимост, като в същото време осигурява спокойствие за родителите
 • Достъпът до ДСК Директ позволява на тийнейджъра да проследява своите транзакции
 • Можете да бъдете сигурни, че детето ви има незабавен достъп до пари, даже когато е далеч от Вас

ДСК Макс

 • Дебитната карта ДСК Макс предоставя всички функционални възможности на стандартната разплащателна сметка и банкова карта, но на значително по-ниска цена
 • По сметката могат да се получават стипендия, издръжка или пари от родителите

 • ДСК Макс дава възможност на притежателя си да ползва кредит-овърдрафт, кредит за обучение или кредит при преференциални условия по програма "ДСК Партньори"

Колко ще струва?

Най-малките ползват сметката и картата си ДСК Старт безплатно

ДСК Тийн и ДСК Макс предоставят най-изгодните условия за ползване на разплащателна сметка и дебитна карта.

 • Без такса за откриване на разплащателната сметка и за издаване на картата
 • Таксата за теглене от банкомат на Банка ДСК е само 0,10 лв.
 • Обслужването на разплащателната сметка на ДСК Тийн е безплатно, а на ДСК Макс е само 0,50 лв. месечно

Какво трябва да направя?

В случай, че искате да подарите на детето си ДСК Старт или ДСК Тийн, отидете заедно с него в най-удобния за Вас клон на нашата Банка. За карти ДСК Старт е необходимо да представите акт за раждане на детето. За карти ДСК Тийн е необходимо да представите лична карта на тийнейджъра и акт за раждане(с който да се докаже родителски статут). ДСК Макс се издава във всеки клон на Банка ДСК, като младежът сам подава документи.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНСАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

ДСК Старт – 50 лв.

ДСК Тийн – 100 лв.

ДСК Макс – 1 000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага.

ДСК Макс – 2 000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага

ДСК Макс – 10 000 лв.

Лимит на трансакция за услугата „кеш бек” в България

ДСК Старт – 50 лв.

ДСК Тийн – 50 лв.

ДСК Макс – 50 лв.

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

ДСК Старт – 50 лв.

ДСК Тийн – 100 лв.

ДСК Макс – 3000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага

ДСК Макс – 25 000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага

ДСК Макс – 25 000 лв.

Общ 24–часов лимит

ДСК Старт – 50 лв.

ДСК Тийн – 100 лв.

ДСК Макс – 3000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага 

ДСК Макс – 25 000 лв.

ДСК Старт – 400 лв.

ДСК Тийн – не се предлага

ДСК Макс – 25 000 лв.

Други дебитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5