Студентска дебитна карта DSK-ISIC

DSK-ISIC е предназначена за студенти, стажанти или докторанти редовно обучение и е комбинация от дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК, студентска идентификационна карта ISIC и карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Вашите предимства:

 • Достъп от всяка точка на света до финансови средства - плащане на стоки или услуги при търговци, теглене на пари в брой на банкомат или от гишета в банкови салони;
 • Над 40 000 намаления и преференции в световен мащаб в областта на културата, при пътуване, получаване на информация, покупка на стоки и услуги. Вижте повече за намаленията, от които можете да се възползвате тук
 • 24-часова безплатна телефонна линия за спешна правна и медицинска помощ при пътуване;
 • По картата може да бъде отпуснат кредит-овърдрафт;
 • Можете да ползвате специалните кредити за студенти на Банка ДСК;
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

DSK ISIC е комбинация от:

 • дебитна карта Debit MasterCard PayPass на Банка ДСК;
 • студентска идентификационна карта ISIC;
 • карта за намаления при пътуване с БДЖ.

Колко ще ми струва?

При издаване на карта по "Студентски пакет", DSK-ISIC е безплатна.

Ако желаете да си издадете карта извън Студентски пакет, стандартната такса за издаване е 6 лв.


Какво трябва да направя?

В случай, че сте студент, стажант или докторант редовно обучение, е необходимо да предоставите студентска книжка и паспортна снимка в електронен формат (формат на снимката - резолюция 300 dpi и размери 20 мм на 20 мм).
 

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 
лева/валутна равностойност

2 000
лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

3 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Други дебитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5