Дебитни карти с повече възможности

Дебитните карти MasterCard Space и Visa Space се приемат навсякъде по света и предлагат функционалните възможности на кредитни карти.

Дебитните карти на Банка ДСК MasterCard Space и Visa Space ще Ви дадат всичко, което очаквате от една банкова карта, но и нещо повече. Можете да ползвате както собствените си средства по открита за целта сметка, така и средства по договорен с Банката кредит-овърдрафт.

Вашите предимства са:

 • Картата се издава лева, евро и щатски долари;

 • Без такса при плащане стоки и услуги на ПОС на търговец;

 • Можете да закупувате стоки и услуги през интернет;

 • Теглите пари в брой от всеки банкомат или ПОС в страната и чужбина;

 • Можете да изтеглите до 50 лева в брой, когато плащате стоки и услуги на ПОС при търговец, предлагащ услугата MasterCard/Visa cash back;
 • Можете да плащате сметки за комунални услуги чрез банкомат;
 • Можете да правите справка по сметката си на банкомат;
 • Можете да променяте своя ПИН на банкомат на Банка ДСК без такса;
 • Можете да резервирате и плащате хотел;
 • Можете да наемате автомобил;
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво трябва да направя?

За да заявите издаване на безконтактна дебитна карта можете да отидете в най-удобния за Вас клон на Банка ДСК с лична карта или да заявите картата чрез ДСК Директ.

ЛИМИТИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ

Лимити по Общи условия

Максимална стойност
за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24–часов лимит за теглене в брой

1 000 лева/валутна равностойност

2000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

Лимит на транзакция за услугата „кеш бек” в България

50 лева/валутна равностойност

-

-

24-часов лимит за плащане при търговец

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Общ 24–часов лимит

6 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Други дебитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5