empty image

Кредитна карта Maxi Go

Има мечка, но няма годишна такса

Описание
Maxi Go

Предимства:

037

Без годишна такса, с фиксирана месечна вноска

035

Без такса при теглене от банкомат на Банка ДСК

024

Картата е включена в лоялна програма Merci

лв.

Кредитна карта Maxi Go Ви предоставя възможност да извършвате ежедневните си покупки бързо, лесно и удобно, без месечни такси и такси при покупки в търговски обекти.

Избирате кредитен лимит между 500 лв. до 3000 лв.

Вашите предимства (only for admin)

Вашите предимства:

 • Не дължите никакви месечни или годишни такси – ако не ползвате картата си, тя ви е напълно безплатна;

 • Теглите без такса на АТМ на Банка ДСК;

 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване;

 • Всеки месец трябва да заплащате само определената фиксирана месечна вноска;

 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита;

 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново;

 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит;

 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице;

 • Картата Ви е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране;

 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта;

 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране;

 • Възможност за улеснено и бързо одобрение;

 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Колко ще  ми струва?


Такси съобразно действащата Тарифа на Банката;

Обслужване

Обслужване

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Можете да изберете удобната за Вас падежна дата по Вашата Maxi Go карта - 10-то или 20-то число на месеца. Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете фиксираната  месечна вноска. С тази вноска или с друга по-голяма избрана от Вас сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • Целия размер на усвоения кредит

 • Информация за извършените трансакции

 • Датата, до която трябва да внесете фиксираната месечна вноска

 • Допълнително, всеки месец Банката Ви изпраща безплатен SMS за датата, до която трябва да внесете фиксираната месечна вноска

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ

 • На място, във всяко поделение на Банката

 • На хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Как мога да внеса фиксираната месечна вноска?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна

 • Във всяко поделение на Банка ДСК

 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод

 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart

 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна

Кредитни карти Maxi Go
Стандартен лихвен процент по кредита 21,95%

Кредитен лимит по картата
 Фиксирана месечна вноска*
До 1 000 лв. включително
30 лв.
От 1 001 лв. до 2 000 лв. включително 60 лв.
От 2 001 лв. до 3 000 лв. включително 90 лв.

*В случай че усвоената сума е по-ниска от определената фиксирана месечна вноска, трябва да внесете само размера на усвоената сума. Лимити за трансакции
Лимити по общи условия
Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити
Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити
24-часов лимит за теглене на суми в брой 400 лева 2 000 лева 10 000 лева
24-часов лимит за плащане при търговец 5 000 лева 25 000 лева 25 000 лева
Общ 24 - часов лимит 5 400 лева  25 000 лева 25 000 лева
Бонуси

Бонуси

По кредитна карта Maxi Go не се предлагат бонуси.
Документи

Документи