Платинени кредитни карти

Платинените кредитни карти са предназначени за първокласните клиенти на Банката, държащи изключително много на лукса и престижа. Притежаването на такава карта е индикатор безупречна финансова репутация и Ви гарантира специално отношение и многобройни привилегии навсякъде по света.

С платинените кредитни карти MasterCard Platinum, Visa Platinum и MasterCard Platinum-Private Banking Вие имате възможност да извършвате плащания в търговски обекти или в Интернет, да теглите пари в брой от банкомат или в банкови клонове, да направите резервация и да платите за хотел, да наемете кола, да резервирате и платите самолетни билети.

С Вашата платинена карта получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 ВИП салона по летища в целия свят, независимо от авиокомпанията и класата, в която пътувате.

Вашите предимства

 • Бонус за активните клиенти - 0% лихва при активно използване на картата – при извършване на транзакции на обща сума над 2 000 лв. в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, нямате лихва за следващия отчетен период
 • Отпуснатият Ви кредит е без краен срок за погасяване
 • Разполагате с високи лимити навсякъде и по всяко време
 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари
 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни
 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново
 • Възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит
 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице
 • Плащате най-ниската месечна вноска на пазара по вашата карта
 • Получавате безплатно Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 900 VIP салона по летища в целия свят и ви дава възможност да се насладите на заслужен комфорт и удобство преди всеки полет
 • Ползвате значителни отстъпки при покупки в определени търговски обекти, за елитни хотели и курорти, рент-а-кар услуги и др., осигурявани специално за Вас чрез програмите MasterCard Premium и Visa Premium
 • Към всяка карта получавате безплатна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
 • Картата Ви е с чип, което осигурява по-висока степен на защита срещу измами, злоупотреби и фалшифициране
 • С картата извършвате сигурни разплащания в Интернет – за всяко плащане Ви изпращаме еднократна 3-D парола при пазаруване в сайтове включени в програмите за сигурност Verified by Visa и MasterCard SecureCode
 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта
 • Безплатни SMS известия за дължима сума за револвиране
 • В случай, че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.
 • Картата е включена в програма за лоялност Merci, чрез която можете да се възползвате от специални предложения и намаления.

Какво представлява Priority Pass картата?

Заедно с Вашата платинена кредитна карта Вие получавате безплатно и Priority Pass карта, която Ви осигурява достъп до над 1 300 VIP салона по летища в целия свят. Цената на всяко посещение се удържа впоследствие от сметката, към която е издадена платинената Ви кредитна карта. Подробна информация за салоните, участващи в програмата, можете да намерите в Priority Pass каталога, който ще получите заедно с Вашата карта, както и на интернет страницата www.prioritypass.com. За достъп до персоналната Ви информация в страницата е необходимо да въведете номера на Вашата Priority Pass карта

Наслаждавайте се на заслуженото внимание  и VIP отношение, което ще получавате навсякъде, по цял свят, с Вашата платинена карта.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на избраната от Вас падежна дата (10-то или 20-то число) се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • Минималната сума за револвиране
 • Датата, до която трябва да я внесете
 • Целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • На място, във всяко поделение на Банката
 • На хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;
 • Чрез Call Center (на телефон 070010375 или *BDSK /*2375/).

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод
 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart
 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна.

Програма Money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Отстъпката Money-back е в размер на 1% и се прилага за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти на клиентите, включително допълнителните карти, издадени към тях.

 • Отстъпката се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на отстъпката е 200 лева.

 • Независимо от валутата на картата, отстъпката Money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.
 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, отстъпката Money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингът на Банката за съответната валута в деня на изплащането.

 • Отстъпката Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.

 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.
 • Банката има право да откаже изплащането на отстъпка Money-back на даден клиент в случай на установена злоупотреба с кредитната му карта

 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават отстъпка Money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Бонус за активните клиенти

0% лихва при активно използване на картата – при извършване на транзакции на обща сума над 2 000 лв. в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, нямате лихва за следващия отчетен период.

Платинени кредитни карти с револвиращ кредит MasterCard Platinum/VISA Platinum/MasterCard Platinum - Private banking


Лева

Евро

Щатски долари

Стандартен лихвен процент по кредита

17,95%

16,95%

16,95%

Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката

12,95%

11,95%

11,95%

Преференциален лихвен процент при извършване на транзакции на обща стойност над 2000 лева/евро/щ. долари за отчетен период

0% за следващ отчетен период

0% за следващ отчетен период

0% за следващ отчетен период

Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

 

Лимити за транзакции

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

5000лева/валутна равностойност

5000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

25000 лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

Общ 24 - часов лимит

30000 лева/валутна равностойност

30000 лева/валутна равностойност

30000 лева/валутна равностойност

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Други кредитни карти

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5