Безконтактни кредитни карти

В допълнение на всички функционалности, характерни за кредитните карти, безконтактните карти Ви осигуряват възможност да плащате бързо и лесно ежедневните си покупки. С тях можете да извършвате безконтактни плащания само с едно докосване до ПОС терминала. А когато покупката е на стойност до 25 лв., дори не е необходимо да въвеждате ПИН.

Вашите предимства

 • Бързина за разплащане в търговските обекти – плащате само с едно докосване на картата до ПОС терминала
 • Сигурност – картата е във Вашите ръце по време на плащането
 • Отпуснатият кредит е без краен срок за погасяване
 • Възможност за издаване без обезпечение
 • До 1 000 лв. няма изискване за доходите
 • Разполагате със средства по всяко време, навсякъде по света
 • Избирате между три валути – лева, евро, щатски долари
 • Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита
 • Възможност за ползване на безлихвен кредит до 45 дни
 • Удобство при пътуване - можете да резервирате хотел, да закупите самолетен билет, да наемете автомобил
 • Вие решавате кога и как да погасявате задълженията си, като след всяко погашение можете да ползвате кредита си отново
 • Имате възможност да захранвате картата и със собствени средства, с които да разполагате над кредитния си лимит
 • Можете да издадете допълнителни карти на Вас или на посочено от Вас пълнолетно лице
 • Сигурни разплащания в Интернет – за всяко плащане Ви изпращаме еднократна 3-D парола при пазаруване в сайтове, включени в програмите за сигурност Verified by Visa и MasterCard SecureCode
 • Безплатни SMS известия при извършване на транзакции и постъпления с Вашата карта
 • В случай че в рамките на гратисния период погасите цялото си задължение към падежна дата, няма да Ви бъде начислена лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец
 • Преференциални лихвени равнища при следните условия – в рамките на месеца, от падежна до падежна дата, да извършите поне 5 транзакции на обща сума над 500 лв.

Как се осъществява безконтактно плащане?

 • На ПОС терминала или на друго видно място в търговския обект трябва да има поставен знак за безконтактно плащане
 • След въвеждане на сумата на покупката от страна на касиера, доближете картата до терминалното устройство
 • Ако покупката е на стойност до 25 лева включително, не се изисква въвеждане на ПИН
 • Не е необходимо да подписвате бележката от ПОС терминала, независимо на каква стойност е плащането
 • Ако не видите знак за безконтактно плащане в търговския обект, можете да извършите плащане с картата по стандартен начин – чрез поставяне на картата в чип-четеца на терминала от страна на касиера.

Какво и кога трябва да внасям по картата си?

Всеки месец на 10-то число за MasterCard и на 20-то число за VISA се изчислява минималната сума за револвиране, която трябва да внесете за ползването на картата. Минималната сума за револвиране не е такса – с тази сума Вие револвирате (възстановявате) част от изразходвания кредитен лимит.

Обърнете внимание: Вие разполагате с 15 календарни дни след падежната дата, за да внесете минималната сума за револвиране или да възстановите цялото си задължение и да се възползвате от допълнителния бонус, който Банката предлага - да не Ви се начислява лихва върху изразходваните суми за покупка на стоки при търговец.

От къде мога да разбера колко ми е задължението по картата?

Всеки месец, след падежната дата, Банката генерира извлечение, чрез което научавате:

 • Минималната сума за револвиране
 • Датата, до която трябва да я внесете
 • Целия размер на усвоения кредит, както и информация за извършените транзакции.

За Ваше улеснение Ви предлагаме алтернативни възможности за получаване на месечното Ви извлечение:

 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • На място, във всяко поделение на Банката
 • На хартиено извлечение, което получавате на посочен от Вас адрес. Важно е да знаете, че при неточен адрес или при промяна, Банкатa не е в състояние да достави извлечението Ви.

Информация за размера на минималната сума за револвиране може да получите още:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез електронното банкиране ДСК Директ
 • Чрез безплатен SMS на посочен от Вас мобилен телефон;
 • Чрез Call Center (на телефон 070010375 или *BDSK /*2375/).

Как мога да внеса Минималната сума за револвиране?

За ваше улеснение ние Ви предлагаме няколко възможности за лесно обслужване на кредитния лимит по картата Ви. Вие можете да внесете минималната сума за револвиране:

 • Във всяко поделение на Банка ДСК
 • Чрез превод по сметката на кредитната Ви карта – през ДСК Директ, в поделение на Банката или чрез външен превод
 • Чрез мобилно банкиране DSK Smart
 • На банкомат на Банка ДСК – услугата е безплатна
 • Автоматично от посочена от Вас сметка в Банка ДСК – услугата е безплатна.

Бонус money-back по кредитни карти на Банка ДСК

 • Бонусът money-back е в размер на 1% и се прилага за сумите на транзакциите, извършени на ПОС на търговец в страната и чужбина по всички видове кредитни карти на клиентите, вкл. допълнителните карти, издадени към тях. Не се начислява бонус за транзакции, извършени с кредитни карти DSK MaxiCard и Maxi Go.
 • Бонусът се изплаща от Банката веднъж годишно – през месец декември на текущата календарна година за извършените транзакции през предходните 12 месеца без значение от момента на издаването и активирането на кредитните карти. Максималният размер на бонуса е 200 лева.
 • Независимо от валутата на картата, бонусът money-back се изплаща, а общата сума на транзакциите се отчита в лева.
 • Ако клиентът има повече от една кредитна карта, бонусът money-back се изплаща по тази кредитна карта, която е с по-малка наличност към датата на изплащане. При изплащане на суми по валутни сметки (в евро или щ. долари), за превалутиране на сумата се използва фиксингътна Банката за съответната валута в деня на изплащането.
 • Бонус Money-back не се изплаща на клиенти с кредитни карти, които към момента на изплащане на сумите, са с 4-то или 5-то поредно закъснение на плащане на минималната сума за револвиране; при настъпване на изискуемост на кредит, отпуснат по кредитна карта; както и в случаите на прекратен Договор за кредитна карта.
 • Не се изплащат суми за транзакции в Интернет сайтове за залагания и за захранване на микросметки, както и за транзакции, свързани с хазартни игри, залагания, покупка на чипове, валута, акции и други парични и финансови инструменти.
 • Кредитни карти по пакети „Частно банкиране” получават бонус money-back в съответствие с условията на пакети „Частно банкиране”.

Бонус при възстановяване на цялата дължима сума

Ако в рамките на 15 календарни дни след падежната дата погасите цялото си задължение, Вие не дължите лихва върху парите за платени стоки и услуги чрез ПОС или Интернет за изтеклия период между последните две падежни дати.

Бонус за активните клиенти

Ако в периода между последните две падежни дати извършите 5 транзакции (независимо чрез ПОС или банкомат) на обща стойност 500 лева, лихвеният процент по кредита за периода до следващата падежна дата се намалява с 1,5 процентни пункта.

Безконтактни кредитни карти MasterCard Galaxy PayPass/VISA Galaxy PayWave

Лева

Евро

Щатски долари

Стандартен лихвен процент по кредита

17,95%

16,95%

16,95%

Лихвен процент при обезпечение залог на влог/депозит в Банката

12,95%

11,95%

11,95%

Преференциален лихвен процент при извършване на 5 транзакции на обща стойност 500 лева/евро/щ. долари за отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

- 1,5 процентни пункта за следващ отчетен период

Бонус при погасяване на цялата дължима сума за отчетен период

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец

Без лихва върху сумите за покупка на стоки на ПОС на търговец


Лимити за транзакции

Лимити по Общи условия

Максимална стойност за договаряне на индивидуални лимити

Максимална стойност за еднократно увеличаване на лимити

24-часов лимит за теглене на суми в брой

1 000лева/валутна равностойност

2 000 лева/валутна равностойност

10 000 лева/валутна равностойност

24-часов лимит за плащане при търговец

5 000 лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

25 000лева/валутна равностойност

Общ 24 - часов лимит

6000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

25 000 лева/валутна равностойност

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Променлива лихва
Месечна вноска
Такса одобрение на кредита (изчислява се като процент от одобрения размер)
Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 4,50
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Общи условия

Полезно

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам