Промоция

Всяка новоиздадена кредитна карта Maxi Go в периода 18.09-31.12.2017 г. е с 0% лихва върху използваната сума за период от 6 месеца от издаването на картата.

maxicard
0%Лихва
защо да взема?

Без такса за издаване

Без такса за теглене на банкомат на Банка ДСК

Безплатни SMS известия при извършване на транзакции с Вашата карта

Средства по всяко време и навсякъде

Дължите лихва единствено върху използваната част от кредита

Улеснено и бързо одобрение

Параметри
кредитен лимит: до 3000лв.
във валута: BGN

Фиксирана месечна вноска

  1. 1. До 1 000 лв. включително – 30 лв.
  2. 2.От 1001 лв. до 2 000 лв. вкл. – 60 лв.
  3. 3.От 2001 лв. до 3 000 лв. вкл. – 90 лв.
Заяви Карта

Изберете кредитен лимит:

range slider, do not edit

Минимална сума за револвиране: 60 лв.

Удобно време за обратна връзка

Общи условия
Пример
кредитен лимит: 1000лв.
за срок: 12 мес.
общата дължима сума е: 103250 лв.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР: За кредитна карта Maxi Go с кредитен лимит 1 000 лв., предоставен за срок от 1 година, общата дължима сума към Банка ДСК ще бъде 1032.50  лв. Ежемесечно Вие трябва да заплащате минимална сума за револвиране в размер 30 лв. рамките на 15-дневния гратисен период, считано от падежната дата.

ГПР – 5,98 %, изчислен на база следните лихви: фиксирана лихва за първите 6 месеца – 0%; променлива лихва за останалия период – 21,95%, формирана от 6-мес. SOFIBOR/EURIBOR + надбавка;

Изчисленията са направени при допускането, че целият кредитен лимит е усвоен незабавно и изцяло, погасяването ще се извършва на 12 месечни вноски, при стойности за лихвен процент за първите 6 месеца – 0% и 21,95% за останалия период на издължаване и разходи, обичайно приложими при усвояването на средствата по този вид договор за кредит, както и че разходите остават неизменни до края на срока и кредитът ще се издължава съгласно условията на Договора за  кредит.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на нейната ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам