Система за наблюдение на картови транзакции

 


Банка ДСК използва система за намаляване на риска от измами

 

Уважаеми Клиенти,


Банка ДСК използва система за наблюдение на картови транзакции с цел намаляване на риска от злоупотреби с банкови карти. В тази връзка е възможно служител на Банката да се свърже с Вас по телефон за потвърждение на транзакции, които са класифицирани от системата като съмнителни.

При такова обаждане ще бъдете уведомени за транзакция (група транзакции) с данни за дата, час, вид и идентификация на устройството, от което е извършена и ще бъдете помолени да потвърдите знанието си тази транзакция. В случай, че не разпознаете тази транзакция банката ще блокира незабавно картата с цел предотвратяване на бъдещи транзакции с тази карта.

Важно !!! При обаждане инициирано от Банката, служителят е длъжен да се представи с имената си, длъжността и телефон за връзка. По никакъв начин няма да бъде поискана от клиента секретна информация, като ПИН, номер на банкова карта, срок на валидност, CVV\CVC.

Уважаеми клиенти, не предоставяйте секретната информация, свързана с Вашата карта (ПИН на картата, номер на банковата карта, срок на валидност или CVV\CVC) по телефон или друг начин, дори на лице представило се за служител на Банка ДСК. Тази информация на банката не ѝ е необходима и служител на банката няма да поиска от Вас тази информация при никакви обстоятелства.

Ако сме се свързали с Вас на мобилен телефон, вероятно номерът, от който ще бъдете потърсени е общ изходящ фирмен GSM номер (gateway), поради което няма да можете да върнете  обаждане на същия номер. За допълнителни въпроси можете да се свържете на телефона на Call Center на Банка ДСК 070010375 на цената на селищен разговор, където могат да потвърдят самоличността на служителя потърсил Ви по телефона, както и да Ви свържат с него или да инициират повторен контакт с Вас.

Уважаеми клиенти, за да можем да се свържем с Вас, молим да подавате и актуализирате Вашите стационарни и мобилни телефони в базата данни на Банката. Целта ни е да предпазим клиентите си от посегателства върху средствата им в Банката.

Благодарим Ви за разбирането.

 

 
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
  • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5