Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на договорен фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.

Проспектът и правилата на организираните и управлявани от ОТП Мениджмънт договорни фондове са достъпни за публиката на тази Интернет страница.