С ДСК Директ имате възможност да подадете заявка за различни продукти и услуги:

 

 • Искане за кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
 • Заявка за откриване на разплащателна сметка
 • Заявка за издаване на дебитна карта
 • Откриване на виртуален срочен депозит
 • Управление на SMS услуги
 • Съгласие за директен дебит за плащане на задължения за битови сметки
 • Запазване на час за консултация в банков офис

 

 

Документи

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5