С ДСК Директ имате възможност да подадете заявка за различни продукти и услуги:

 

  • Искане за кредитна карта, потребителски кредит и овърдрафт
  • Заявка за откриване на разплащателна сметка
  • Заявка за издаване на дебитна карта
  • Откриване на виртуален срочен депозит
  • Управление на SMS услуги
  • Съгласие за директен дебит за плащане на задължения за битови сметки
  • Запазване на час за консултация в банков офис

 

 

Документи

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати