За Ваше улеснение създадохме обучителни видеа, за да се запознаете с възможностите на интернет банкирането ДСК Директ:

 

ДСК Директ - Как да получите достъп

ДСК Директ - Възможности в меню "Средства"

ДСК Директ - Описание на меню "Карти"
ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5