С ДСК Директ можете да извършвате:

 

 • Плащане на комунални услуги чрез извличане на задължения
 • Преводи между Ваши сметки в Банката – в лева и валута
 • Преводи към Бюджета
 • Управлeние на средствата по Вашата виртуална карта
 • Плащане на глоби към КАТ (чрез автоматизирана форма)
 • Плащане на такси към университети
 • Плащане на местни данъци и такси чрез извличане на задължение
 • Плащане на Е-фактура
 • Нареждане на автоматичен превод за поддържане на минимална сума по сметка
 • Нареждане на периодични преводи
 • Превод чрез виртуален чек

 

За подписване на преводи към трети лица имате възможност да изберете един от следните инструменти:

 

 • Еднократен SMS код (в комбинация с цифров сертификат)
 • Token устройство
 • Квалифициран електронен подпис в комбинация с еднократен SMS код

 

Документи

Полезно

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати