DSK MoneyGram

Мобилно приложение DSK MoneyGram e разработено съвместно с глобалния доставчик на иновативни услуги за парични преводи и разплащателни услуги MoneyGram.

Клиентите на Банка ДСК, които използват дигиталните ни канали, могат да получат чрез мобилната апликация международни трансфери, наредени от всеки един агент на MoneyGram в повече от 200 държави и територии, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Получените средства могат да се ползват веднага от клиентите чрез различните способи, които осигурява Банка ДСК за достъп до сметката им (интернет или мобилно банкиране, банкова карта, на гише).

За да използвате мобилното приложение DSK MoneyGram, е необходимо да сте клиент на интернет банкирането на Банката – ДСК Директ. С помощта на мобилно приложение DSK MoneyGram, клиентите използващи тоукън устройство за интернет и мобилно банкиране, ще могат да наредят паричен превод от разплащателната си сметка, към получател, ползващ произволен агент на MoneyGram по света.

Превод, нареден чрез DSK MoneyGram, може да бъде получен сигурно и удобно, във всяка точка на света, само в рамките на 10-тина минути, в зависимост от работното време на агента, електронните канали, които предоставя и в съответствие с нормативните изисквания.

С помощта на тази услуга Банка ДСК помага на близки хора/семейства от различни краища на света да си помагат финансово по сигурен и удобен начин, чрез изпращане /получаване на експресен паричен превод.

 

 

Как можете да получите преведените Ви чрез MoneyGram суми?

 

 • На гише в офис на Банка ДСК или друг агент в страната или чужбина
 • На банкомат на Банка ДСК
 • Онлайн по банковата Ви сметка /ако сте клиент на ДСК Директ и ползвате мобилно приложение DSK MoneyGram

 

Какво струва използването на мобилното приложение DSK MoneyGram?

 

 • За свалянето, инсталирането и ползването на приложението не заплащате банкови такси
 • За получаването на преводи чрез приложението получателят не заплаща такса
 • При нареждане на превод, таксата, дължима на MoneyGram, се удържа от сметката на наредителя заедно със или от сумата на превода. Потребителят може да избере дали MoneyGram таксата да се събере от разплащателната му сметка или да се прихване от изпращаната сума (при което получателят ще получи разликата). Банка ДСК не удържа допълнителна такса за този тип преводи

 

Какво можете да правите с приложението DSK MoneyGram?

 • Изпращане на парични средства с MoneyGram изцяло онлайн в реално време

За ползване на функционалността за „изпращане“ е необходимо да сте клиент на банка ДСК и потребител на интернет банкирането ДСК Директ, и а ползвате Тоукън устройство за интернет или мобилното банкиране на банката;

 • Получаване на парични преводи;

Необходимо е да разполагате с референтния номер на изпратения до Вас превод. Не е необходимо Тоукън устройство;.

 • Пресмятане чрез калкулатор на дължимите такси на MoneyGram между съответните дестинации;
 • Намиране на адреси и агенти на MoneyGram в различните държави, региони и градове;
 • Проследяване на историята на получените и изпратените парични преводи;
 • Можете да добавите чрез интернет банкирането ДСК Директ, от меню „Смарт приложения“ избрани от Вас лични разплащателни сметки при Банка ДСК в различни валути.

Мобилното приложение DSK MoneyGram може да бъде открито и изтеглено от:

 


  

Демо видео DSK Moneygram

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5