Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите – кредитополучатели на Банка ДСК ЕАД.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 64 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити

Какви рискове покрива застраховката?

  • смърт на застрахования вследствие на заболяване или злополука;
  • пълна трайна неработоспособност (над 70%) вследствие на заболяване или злополука

Какъв е срокът на застраховката?

Периодът на индивидуалното застрахователно покритие е обвързан със срока на кредита

Какви са характеристиките на застраховката?

Застрахователната сума е равна на размера на разрешения кредит/остатъка на главницата по кредита към датата на сключване на застраховката и не се изменя през периода на застрахователното покритие.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на цял свят.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на покрит риск „смърт“ на застрахования ползващи лица:

  • Банка ДСК до непогасения размер на кредита
  • законните наследници на застрахования за разликата между застрахователната сума и непогасения размер на кредита;

При настъпване на покрит риск „пълна трайна неработоспособност“ на застрахования ползващо лице е само Банка ДСК. Към датата на постановяване на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК застрахованото лице трябва да извършва дейност чрез полагане личен труд за осигуряване на доход;

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на групова застраховка „Живот, свързана с банков кредит“ можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам