Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите на Банка ДСК ЕАД, които притежават дебитни и кредитни карти.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 74 г., български или чуждестранни граждани със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които са титуляри на разплащателни сметки в лева или евро, по които има издадена основна карта на тяхно име или са кредитополучатели по кредитна карта в лева/евро.;

Какви рискове покрива застраховката?

Основно покритие

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;

Разширено покритие

 • смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • трайно намалена или загубена работоспособност над 50% на застрахования вследствие на злополука;
 • временна неработоспособност на застрахования във връзка с хоспитализация вследствие на злополука.

Допълнително покритие

Защитена карта ( предлага се към основново или допълнителното покритие)

 1. Защита при неразрешени платежни операции, извършени с дебитна или кредитна карта. Покриват се финансови загуби вследствие на неразрешени платежни операции, извършени с изгубена, открадната или незаконно присвоена (скимирана) банкова карта на АТМ или физически ПОС терминали.
 2. Защита на парични средства. Покриват се финансови загуби вследствие на кражба или грабеж на парични средства, изтеглени с банкова карта от Застрахован на АТМ, физически ПОС терминали или на гише от банков офис на Застраховащия.
 3. Защита на документи. Възстановяват се разходи за преиздаване на дебитни и/или кредитни карти, лични документи, свидетелство за регистрация на МПС, изваждане на нови ключове и/или смяна/ремонт на брави и закупуване на чанта и/или портмоне, ако са били противозаконно присвоени чрез кражба/грабеж.
 4. Защита при злополука. Изплаща се обезщетение при злополука вследствие на нападение с цел грабеж на банковата карта и/или парични средства, което е довело до смъртта на Застрахования.

Какъв е срокът на застраховката?

Застраховката се сключва с неопределен срок и се подновява всяка година.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на цял свят.

 

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5