Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите на Банка ДСК ЕАД, които притежават дебитни и кредитни карти.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 74 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити.

Какви рискове покрива застраховката?

  • Смърт“ вледствие на Злополука
  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 30% вследствие на злополук

Какъв е срокът на застраховката?

Периодът на индивидуалното застрахователно покритие е обвързан със срока на кредита.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на цял свят.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

  • в случай на смърт на Застрахования се изплаща застрахователната сума. Ползващи лица са Банка ДСК до непогасения размер на кредита и законните наследници на застрахования за разликата между застрахователната сума и непогасения размер на кредита
  • в случай на трайно намалена или загубена работоспособност на Застрахования се изплаща % от застрахователната сума = % трайно намалена или загубена работоспособност. Ползващи лица са Банка ДСК до непогасения размер на кредита и Застрахованият за разликата между размера на обезщетението и непогасения размер на кредита

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам