Продуктът е създаден специално от Групама Застраховане ЕАД за клиентите на Банка ДСК ЕАД, които притежават дебитни и кредитни карти.

Кой може да бъде застрахован?

Физически лица, на възраст от 18 г. до 64 г., кредитополучатели по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити.

Какви рискове покрива застраховката?

Нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване  и настъпила след изтичане на 90 дневен отлагателен период

Каква е застрахователната сума по застраховката?

Застрахователната сума е в размер на месечната погасителна вноска по кредита към датата на включване в групата на застрахованите лица.

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на Република България.

Какво се изплаща при настъпване на застрахователно събитие?

До 6 застрахователни обезщетения за съотвените до 6 последователни падежни дати по кредита, които попадат в срока на нежеланата безработица.

Кои са ползващите се лица?

  • Застраховащият – до размера на месечната погасителна вноска по кредита, но не повече от размера на застрахователната сума, записана в застрахователния сертификат.
  • Застрахования – за разликата между размера на застрахователната сума, записана в застрахователния сертификат и размера на месечната погасителна вноска по кредита, дължима на застраховащия, ако има такава разлика.

В случай, че към датата на изплащане на застрахователното обезщетение кредитът е погасен или е отнесен в предсрочна изискуемост, единствено ползващо се лице е застрахования.

Къде мога да сключа застраховката?

Във всеки офис на Банка ДСК в страната. Процедурата за сключване е изключително бърза и лесна.

Повече информация за сключването и условията на застраховката можете да получите във всеки офис на банката или да изпратите запитване.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам