Заявете продукт онлайн

0% лихва през първите 6 месеца!

Промоцията важи за следните видове кредитни карти, издадени в периода 18.09.2017 г. – 31.12.2017 г.:
  • Безконтактни кредитни карти -  MasterCard Galaxy PayPass/Visa Galaxy payWave
  • Стандартни кредитни карти MasterCard Galaxy/Visa Galaxy
  • DSK-ITIC Credit
  • Maxi Go

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Общи условия

Общи условия
  • Промоцията важи за всички транзакции през първите шест месеца от издаването на картата, включително теглене на АТМ.
  • След изтичане на промоционалните 6 месеца, Вашата карта започва да се олихвява със стандартния лихвен процент по кредитни карти.
  • Промоцията не важи за допълнителни карти, издадени към вече съществуващи кредитни карти, одобрени преди началото на кампанията.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПРИМЕР: За стандартна кредитна карта MasterCard/Visa Galaxy с кредитен лимит 1 000 лв., предоставен за срок от 1 година, общата дължима сума към Банка ДСК ще бъде 1026.50 лв. Ежемесечно Вие трябва да заплащате минимална сума за револвиране в размер на 3% от използваната сума в рамките на 15-дневния гратисен период, считано от падежната дата.

ГПР – 4,91 %, изчислен на база следните лихви: фиксирана лихва за първите 6 месеца – 0%; променлива лихва за останалия период – 17,95%, формирана от 6-мес. SOFIBOR/EURIBOR + надбавка;

Изчисленията на ГПР са направени при допускането, че целият кредитен лимит е усвоен незабавно и изцяло, погасяването ще се извършва на 12 месечни вноски, при стойности за лихвен процент за първите 6 месеца – 0% и 17,95% за останалия период на издължаване и разходи, обичайно приложими при усвояването на средствата по този вид договор за кредит, както и че разходите остават неизменни до края на срока и кредитът ще се издължава съгласно условията на Договора за  кредит.

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам