С жилищен кредит за  покупка (включително замяна, делба) на Банка ДСК може да се финансира сделка за покупка на :

 • жилище и гараж (ако има такъв)
 • жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв)
 • урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване
 • на самостоятелен гараж
 • жилище и гараж (ако има такъв) преди достигане на степен „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия

Вашите предимства:

 • Дълъг срок на издължаване
 • Без възрастово ограничение

Размер

Няма

Минимален

400 000 лв

200 000 eur

Максимален

Срок

Няма

Минимален срок за издължаване

30
години

Максимален срок за издължаване

4,29%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0429

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“

 

Размер на кредита

80 000 лв

Месечна вноска

386,56 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

140 775,68 лв

ГПР – 4,29% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 4,10%
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Такса за оценка на имот – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв
 • Такса за безкасово плащане на две комунални услуги** – 0,70 лв. месечно.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.
 • *Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

4,92%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0492

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

80 000 лв

Месечна вноска

414,91 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

150 982,80 лв

ГПР – 4,92% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,70%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3.50 лв.
 • *Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

5,13%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0513

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (6-мес. Sofibor + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

80 000 лв

Месечна вноска

424,58 лв

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

154 464, 92 лв

ГПР – 5,13% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,90%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,90%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 3, 50 лв.
 • *Задължително е ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

Тип продукт

Валута

1

Параметри


Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Променлива лихва
Месечна вноска
Такса одобрение на кредита (изчислява се като процент от одобрения размер)
Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ 3.50 лв
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.
2

Кандидатстване

3

Удобно време за обратна връзка

4

Общи условия

Общи условия


Полезно

Други жилищни кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Клонова мрежа и банкомати

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам