За строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот

С кредит за строителство на Банка ДСК вие имате възможност да построите, да довършите ново жилище или да направите подобрения на жилищен имот.


С кредит за строителство, довършителни работи и подобрения от Банка ДСК можете да:
 • Финансирате строителството на жилищен имот
 • Да получите средства за довършителни работи или подобрения

Вашите предимства:

 • Дълъг срок на издължаване
 • Без възрастово ограничение

Размер

Няма

Минимален

400 000 лв

200 000 eur

Максимален

Срок

Няма

Минимален срок за издължаване

30
години

Максимален срок за издължаване

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

Промоционалните условия са валидни до 31.12.2018г.
 

4,09%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0409

ГПР

Пример при променливa лихва за целия срок на кредита за жилищни и ипотечни кредити за покупка на жилище при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

471,67 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

171 824,98 лв.

ГПР – 4,09% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 3,90%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.

4,29%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0429

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 3 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

483,20 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

175 975,85 лв.

ГПР – 4,29% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,70%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,70%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.

4,50%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0450

ГПР

Пример при фиксирана лихва за първите 5 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“
Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

494,87 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

180 179,26 лв.

ГПР – 4,50% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 4,30%
 • Променлива лихва за останалия срок – 4,30%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за действие по изготвяне и вписване на законна ипотека – 35 лв.
 • Месечна такса за ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4.50 лв.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Запазване на час

1

Изберете клон

2

Координати за обратна връзка

Предпочитан начин за контакт

Изберете Вашия мобилен оператор от падащото меню.

Изберете префикса на Вашия мобилен номер от падащото меню. В следващото поле въведете останалите цифри от номера.

* Задължителни полета

Полезно

Други ипотечни кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати