За финансиране на текущи потребности

С ипотечния кредит за финансиране на текущи потребности, може да се финансират  различни проекти и цели, включително и покупка на жилищен имот с обезпечение същия имот.

Предимства

 • Дълъг срок на издължаване
 • Без възрастово ограничение

Размер

Няма

Минимален

400 000 лв.

200 000 eur

Максимален

Срок

Няма

Минимален срок за издължаване

30
години

Максимален срок за издължаване

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

Промоционалните условия са валидни до 31.10.2018г.

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита

5,02%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0502

ГПР

За финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

524,67 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

190 892,47 лв.

ГПР – 5,02% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 4,80%
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

Примери при фиксирана лихва за първите 3 или 5 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита

5,23%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0523

ГПР

За първите 3 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

536,82 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

195 271,55лв.

ГПР – 5,23% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,00%
 • Променлива лихва за останалия срок – 5,00%
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 25 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

5,44%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0544

ГПР

За първите 5 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

549,11 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

199 695,36 лв.

ГПР – 5,44% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 5 години – 5,20%
 • Променлива лихва – 5,20%
 • Такса за оценка на имот – 25 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Запазване на час

1

Изберете клон

2

Координати за обратна връзка

Предпочитан начин за контакт

Изберете Вашия мобилен оператор от падащото меню.

Изберете префикса на Вашия мобилен номер от падащото меню. В следващото поле въведете останалите цифри от номера.

* Задължителни полета

Полезно

Други ипотечни кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати