За финансиране на текущи потребности

С ипотечния кредит за финансиране на текущи потребности, може да се финансират  различни проекти и цели, включително и покупка на жилищен имот с обезпечение същия имот.

Вашите предимства

 • Висок максимален размер на кредита
 • Дълъг срок на издължаване

Размер

5 000 лв

2 500 eur

Минимален

400 000 лв.

200 000 eur

Максимален

Срок

Няма

Минимален срок за издължаване

30
години

Максимален срок за издължаване

Уважаеми клиенти, молим Ви да имате предвид, че е задължително ползването на разплащателна сметка в Банка ДСК и сключването на застраховка имот. Този разход става част от ГПР, когато стане известен на Банката – след като Кредитополучателят, в зависимост от вида на кредитния продукт, представи първата оригинална застрахователна полица. Разходът за застраховката не е включен в ГПР. Примерът е изготвен при погасяване на кредит чрез разплащателната сметка, включена в платежния пакет.

Промоционалните условия са валидни до 28.02.2019 г.

Пример при променлива лихва за целия срок на кредита

5,02%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0502

ГПР

За финансиране на текущи потребности и други ипотечни кредити при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс“

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

524,67 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

190 892,47 лв.

ГПР – 5,02% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва – 4,80%
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 120 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

Примери при фиксирана лихва за първите 3 или 5 години и променлив лихвен процент за останалия срок на кредита

5,23%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0523

ГПР

За първите 3 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

536,82 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

195 271,55лв.

ГПР – 5,23% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 3 години – 5,00%
 • Променлива лихва за останалия срок – 5,00%
 • Такса за оценка на имот (апартамент) – 25 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

5,44%

Въведете стойност за прогрес кръгчето във формат: 0.0544

ГПР

За първите 5 години и променлив лихвен процент (референтен лихвен процент + надбавка) за останалия срок на кредита

Размер на кредита

100 000 лв.

Месечна вноска

549,11 лв.

Срок на кредита

30 години

Обща дължима сума

199 695,36 лв.

ГПР – 5,44% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Фиксирана лихва за първите 5 години – 5,20%
 • Променлива лихва – 5,20%
 • Такса за оценка на имот – 25 лв.
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 0,25% върху одобрения размер
 • Брой погасителни вноски – 360
 • Такса за действие по вписване на договорна ипотека – 25 лв.
 • Месечна такса ползване на платежен пакет DSK Pay+ – 4,50 лв.

Калкулатор

Тип продукт
Валута

Размер
Срок на издължаване
Месечна вноска
Резултати  
ГПР %
Лихвен процент
Месечна вноска
Обща дължима сума

* Уважаеми клиенти, моля да имате предвид, че изчисленията на калкулатора целят да Ви дадат отправна точка за размера на Вашите погасителни вноски по кредита. Възможно е да се различават от стойностите, които банката ще Ви предложи в зависимост от Вашия индивидуален случай. След като подадете заявка онлайн, наш консултант ще се свърже с Вас с пълна информация и подробности.

Запазване на час

1

Изберете клон

2

Координати за обратна връзка

Предпочитан начин за контакт

Изберете Вашия мобилен оператор от падащото меню.

Изберете префикса на Вашия мобилен номер от падащото меню. В следващото поле въведете останалите цифри от номера.

* Задължителни полета

Кандидатстване за Ипотечен кредит

1
Консултация с наш кредитен специалист. Предоставяне на списък с необходимите Ви документи
2
Възможност за издаване на ипотечен сертификат за предварителна преценка на размер на кредит
3
Подготовка на документите от списъка за кандидатстване за кредит.
4
Подаване на искане за кредит в избраното от Вас поделение на Банка ДСК. Оценка на Имота. * По ваш избор оценката може да бъде изготвена предварително.
5
Одобрение на кредита и подписване на договор
6
Учредяване на ипотека в полза на Банката
7
Застраховка на имота и усвояване на кредита

1. Какви основни документи са необходими за кредита и от къде да се получат?

 

Удостоверение за данъчна оценка на имота
• Институция - Община/кметство по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок за издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - периода на съответното шестмесечие на календарната година, през което е издадено удостоверението

Кадастрална схема на имота или Удостоверение от Агенция по кадастъра и скица на имота
• Институция - Агенция Кадастър - www.cadastre.bg 
• Необходими документи за издаване - оригинал и копие на нотариален акт
• Срок на издаване - до 10 работни дни
• Валидност на документа - до шест месеца от датата на издаване

Удостоверение за липса на тежести върху обезпечението в полза на трети лица
• Институция – Агенция по вписвания по местонахождение на имота
• Необходими документи за издаване - копие на документ за собственост и актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба • Срок на издаване – до 7 работни дни

Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
• Институция – служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене
• Необходими документи за издаване - документ за самоличност
• Срок на издаване - до 5 работни дни

Удостоверение за наличието или липсата на публични задължения на основание чл. 87, ал.6 от ДОПК

• Институция - Национална агенция за приходите (НАП) – www.nap.bg
• Необходими документи за издаване – документ за самоличност
• Срок на издаване – до 10 работни дни

Повече информация за пълния списък от необходимите документи може да намерите тук

Полезно

Други ипотечни кредити

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати