кредит usit colours

За обучение по обменни програми Usit Colours

Кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма на USIT COLOURS

Специализиран кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма Work & Travel USA на USIT COLOURS.

Ако желаеш да финансираш твоето участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина по обменните програми на „Юзит Калърс България” ЕООД може да ползваш кредит по обменни програми „Юзит Калърс България” ЕООД.


Твоите предимства (only for admin)

Твоите предимства:

026
Без такса за предсрочно погасяване
038
Гратисен период за издължаване на главница – по договаряне до 12 месеца, но не по-дълъг от срока за усвояване
047
Без такса за поддържане на допълнителна разплащателна сметка в щатски долари, по която ще получаваш преводи от възнаграждения
037
Усвояване – еднократно или на етапи в срок до 12 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита
017
Възможност за усвояване на части и начисляване на лихва само върху ползваните пари
033
Избираш между равни и намаляващи месечни вноски


Обезпечение:

  • Поръчителство на 1 платежоспособно физическо лице или

  • Залог върху влог/депозит, открит в Банка ДСК

Размер

500 лв.
Минимален
6000 лв.
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
8 год.
Максимален срок за издължаване


Как мога да кандидатствам?

За кредит за студентска бригада, е необходимо да има пълнолетен платежоспособен съдлъжник по кредита. Това може да бъде както някой от родителите ти така и човек, с когото нямаш роднинска връзка.

  • Регистрирай се за програмата Work & Travel USA в офис на Юзит Калърс и получаваш удостоверение за предстоящо участие в студентска бригада през следващото лято.

  • Заповядай в офис на Банка ДСК с удостоверението и личната си карта. Необходимо е да подадеш искане за кредит, както и удостоверение за доход на съдлъжник.

  • Одобрението от страна на Банка ДСК е в рамките на до 2 работни дни.

Такси и лихви (only for admin)

Такси и лихвени проценти

Пример:

ГПР:

13,50 %

Размер на кредита

5 000 лв.

Месечна вноска

60,40 лв.

Срок на кредита

8 год.

Общо дължима сума

8 786,79 лв.

ГПР – 13,50%, изчислен на база следните такси и лихви:

  • Променлива лихва - 7,90 %
  • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 100 лв.
  • Месечна такса за ползване на план Без Ограничения - 11,99 лв.
  • Брой погасителни вноски - 96
  • Гратисен период от 12 месеца - за издължаване на главница, равен на срока на усвояване
Документи

Документи


Превключване към висок контраст
Промяна размера на съдържанието