empty image

За обучение по обменни програми Usit Colours

Специализиран кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма Work & Travel USA на USIT COLOURS.

Промо

Ако желаете да финансирате своето участие в програма за културен обмен, стаж или обучение в чужбина по обменните програми на „Юзит Калърс България” ЕООД може да ползвате кредит по обменни програми „Юзит Калърс България” ЕООД.

Вашите предимства (only for admin)

Предимства за Вас:

 • Промоция до 31.01.2021 г. 

 • Без такса за предсрочно погасяване

 • Гратисен период за издължаване на главница и лихва – по договаряне, не по-дълъг от 12 месеца

 • Без такса за поддържане на допълнителна разплащателна сметка в щатски долари, по която ще получавате преводи от възнаграждения

 • Усвояване – еднократно или на етапи в срок до 12 месеца, считано от датата на първото усвояване на суми по кредита
 • Възможност за усвояване на части и начисляване на лихва само върху ползваните пари

 • Избирате между равни и намаляващи месечни вноски


Обезпечение:

 • Залог на вземане по сметка или

 • Поръчителство на 1 платежоспособно физическо лице или

 • Залог върху влог/депозит, открит в Банка ДСК

Размер

500 лв.
Минимален
6000 лв.
Максимален

Срок

18 мес.
Минимален срок за издължаване
8 год.
Максимален срок за издължаване

Как мога да кандидатствам?

За кредит за студентска бригада, е необходимо да има пълнолетен платежоспособен съдлъжник по кредита. Това може да бъде както някой от родителите Ви така и човек, с когото нямате роднинска връзка.

 • Регистрирайте се за програмата Work & Travel USA в офис на Юзит Калърс и получавате удостоверение за предстоящо участие в студентска бригада през следващото лято.

 • Заповядайте в офис на Банка ДСК с удостоверението и личната си карта. Необходимо е да подадете искане за кредит, както и удостоверение за доход на съдлъжник.

 • Одобрението от страна на Банка ДСК е в рамките на до 2 работни дни.

Такси и лихви (only for admin)

Такси и лихвени проценти

Пример:

ГПР:

10,66 %

Размер на кредита

3000 лв.

Месечна вноска

52,61 лв.

Срок на кредита

8 год.

Общо дължима сума

4 631,39 лв.

ГПР – 10,66% изчислено на база следните такси и лихви:

 • Променлива лихва - 9,00 %
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит - 20 лв.
 • Месечна такса обслужване на разплащателна сметка с издадена дебитна карта - 2 лв.
 • Брой погасителни вноски - 96

Други продукти

Заявете онлайн

Стандартен потребителски кредит

Можете да финансирате по-голяма покупка за жилище, кола, пътуване или да разполагате с допълнителни средства при необходимост.

Ново от Банка ДСК

Кредит "Експерт"

Кредит „Експерт“ е насочен към специфичните потребности и приоритети на лица с професионална практика от минимум 1 година.

Студентски кредит

Предназначен за финансиране на студенти и докторанти за финансиране на целия или на част от периода за обучение.

Кредит овърдрафт

Кредитът овърдрафт Ви осигурява допълнителни средства по всяко време, с които да разполагате при необходимост.

Промо

За обучение по обменни програми Usit Colours

Специализиран кредит за ученици, студенти и докторанти за финансиране по програма Work & Travel USA на USIT COLOURS.

Кредит за моряци

Възползвайте се от възможността за допълнителни средства с потребителски кредит за моряци.

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати