• 35 000 лв.

  /

  500 лв.

  Макс. /мин. размер

 • 10 год.

  /

  18 мес.

  Макс. /мин. срок

 • 8,88 %

  ГПР *

 • 8,00 %

  Променлива лихва

Пример:
 • Размер:

  20 000 лв.

 • Срок:

  120 мес.

 • Месечна вноска:

  242,66 лв./мес.

 • Обща дължима сума:

  29 758,32 лв.

* Tакси и лихви:
 • Променлива лихва – 8,00%
 • Такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит – 100 лв.*
 • Месечна такса при ползване на Пакет ДСК Pay+ – 4.50 лв.

 

 

*В рамките на промоционалната кампания за периода 15.11.2018 г. до 31.01.2019 г. включително не се дължи такса за разглеждане на искане и одобряване на кредит. Преференцията е валидна за физически лица за новоотпуснати потребителски кредити, заявени в периода на кампанията през някой от електронните канали на Банка ДСК (корпоративен сайт, ДСК Директ или ДСК Смарт) , чрез използване на квалифициран електронен подпис. В случай че не разполагате с квалифициран електронен подпис, може лесно и бързо да го заявите и да ви бъде издаден, като следвате описаните по-долу стъпки.

Калкулатор:

Кандидатствай

Удобно време за обратна връзка

Информация относно обработване на лични данни на физически лица от "Банка ДСК" ЕАД
Общи условия
Select a choice

Как да подпиша с КЕП?

Стъпка 1

2x_phones

Свалете мобилното приложение на Евротръст от AppStore или Google Play Store
и последвайте инструкциите за регистрация.

При регистрация се изисква сканиране на личната Ви карта и удостоверяване на самоличността Ви чрез видеоидентификация.

Стъпка 2

2x_hand-phone

Ще Ви бъде издадено удостоверение за Квалифициран електронен подпис (КЕП).

След успешна регистрация ще получите известие (т.нар. push notification) на Вашия смартфон.

Стъпка 3

2x_file-check

Служител на Банка ДСК ще подготви и изпрати до Вас документ, като ще имате на разположение 3 дни, за да прегледате документа и да го подпишете.

Подписаният документ е достъпен по всяко време, както чрез мобилната апликация Евротръст, така и чрез уеб базирания портал на Евротръст.

Можете да видите и в следното видео: https://vimeo.com/278285609/62c49a3a8c

Как да заявя онлайн кредит?
Следвай стъпките по-долу!
 1. Стъпка 1

  Попълни заявка онлайн, като оставиш E-mail и телефон за контакт

 2. Стъпка 2

  Наш служител ще се свърже с теб и ще помогне с параметрите и оформянето на договора за Потребителски кредит

 3. Стъпка 3

  Посети наш офис, подпиши попълнените документи за кредит и можеш да усвоиш средствата

 

 

 

Обща информация за променлив лихвен процент

 

Кредитът се олихвява с променлив лихвен процент, формиран от стойността на референтен лихвен процент, който представлява лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатор, публикуван официалната интернет страницата на БНБ, или комбинация от такива индекси и/или индикатори, като в определени случаи включва и изравнителна надбавка/дисконт. В случаите на отрицателна стойност на референтния лихвен процент, същата се приема за 0 %. Променливият лихвен процент, зависещ от референтен лихвен процент, се променя два пъти в годината, на 15 януари и на 15 юли, като промяната се извършва съгласно стойността на лихвен бенчмарк или индекс и/или индикатор, обявена два работни дни преди 15 януари и 15 юли.

При промяна на лихвения процент Банка ДСК определя нов размер на месечната вноска за лихва и/или главница и предоставя актуализиран погасителен план при явяване в нейно поделение. Новите стойности на референтния лихвен процент и неговите компоненти се оповестява в офисите на Банка ДСК и на Интернет страницата ѝ (www.dskbank.bg).
Ако между датата на договора за кредит и усвояването на средствата от кредита се промени стойността на референтния лихвен процент в сроковете и по реда посочени по-горе, при усвояване на средствата се прилага актуализиран променлив лихвен процент  на база на новата стойност на референтния лихвен процент.

 

Тук може да се запознаете подробно с Общите условия за предоставяне на "Кредити за текущо потребление"


*Платежоспособност е финансова възможност да бъде обслужван кредит при договорени условия.