Платежни пакети

Специално за Вас, активните ползватели на банкови услуги, създадохме два нови продукта – платежни пакети ДСК Pay и ДСК Pay+, които включват най-често използваните банкови услуги.

Пакетите предлагат преференциална пакетна цена, както и множество отстъпки от цените на отделните услуги. Така получавате удобството да ползвате всички продукти наведнъж и същевременно спестявате, като плащате една обща такса, по-ниска от сумата на таксите за отделните продукти.

  • Разплащателна сметка в лева
  • Основна дебитна карта по разплащателната сметка
  • Достъп до електронните канали ДСК Директ
  • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор

Преференциални цени по услуги:

  • Без такса за откриване на разплащателна сметка
  • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка
  • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно

 

Цена на пакета – 2, 50 лв. месечно