Платежни пакети

Специално за Вас, активните ползватели на банкови услуги, създадохме два нови продукта – платежни пакети ДСК Pay и ДСК Pay+, които включват най-често използваните банкови услуги.

Пакетите предлагат преференциална пакетна цена, както и множество отстъпки от цените на отделните услуги. Така получавате удобството да ползвате всички продукти наведнъж и същевременно спестявате, като плащате една обща такса, по-ниска от сумата на таксите за отделните продукти.

 • Разплащателна сметка в лева
 • Основна дебитна карта по разплащателната сметка
 • Достъп до електронните канали ДСК Директ
 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор

Преференциални цени по услуги:

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка
 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка
 • Без такса за вътрешнобанков еднократен кредитен превод в лева през ДСК Директ – 3 броя месечно

 

Цена на пакета – 2, 50 лв. месечно

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5