Платежни пакети

Специално за Вас, активните ползватели на банкови услуги, създадохме два нови продукта – платежни пакети ДСК Pay и ДСК Pay+, които включват най-често използваните банкови услуги.

Пакетът ДСК Pay+ включва


 • Разплащателна сметка в лева
 • Основна дебитна карта по разплащателна сметка
 • Достъп до електронните канали ДСК Директ
 • Разплащателната сметка е с възможност за предоставяне на автоматичен кредит овърдрафт, за което се сключва отделен договор

Преференциални цени по услуги:

 • Без такса за откриване на разплащателна сметка
 • Без месечна такса за поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка
 • Без месечна такса за по вътрешнобанков еднократен кредитен превод през ДСК Директ – 10 броя месечно
 • Без такса за междубанков еднократен превод в лева през БИСЕРА чрез ДСК Директ – 1 брой месечно
 • Без такса за безкасово плащане на три броя месечни комунални услуги, въз основа на дадено съгласие за директен дебит
 • Без такса при теглене на суми от АТМ на Банка ДСК за основната карта към сметката
Цена на пакета – 4,50 лв. месечно
 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5