Съхранявайте парите си на сигурно за срок от 1,3, 6, 12 или 24 месеца
Средствата Ви са на сигурно място, като можете да теглите и внасяте по всяко време
Съчетание между класически депозит и инвестиция на капиталов пазар.

Полезно