• 400x225

  ДСК Инвест – Income Star Funds Premium

  Деноминиран в евро и се открива за срок от 4 години (в периода 06.04.2015 – 14.05.2015 г.). Премиалната лихва на продукта зависи от представянето на индекса BNP PARIBAS INCOME STAR FUNDS INDEX

 • 400x225

  ДСК Инвест – Income Stars

  Деноминиран в евро и се открива за срок от 3 години (в периода 12.10.2015 – 12.11.2015 г.). Премиалната лихва на продукта зависи от представянето на индекса BNP PARIBAS MS - INCOME FUND STARS SERIES 2 INDEX

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5