ДСК Ново начало

ДСК Ново начало

Специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера, която ти осигурява развитие

Банка ДСК - Ново начало


Досега не си работил в банка, но искашда опиташ нещо различно, развиващо и динамично?

Ние от Банка ДСК имаме предложение за теб – специализирана програма за въвеждане във финансовата сфера ДСК Ново начало.

Програмата ти дава възможността да придобиеш основни знания в банковата сфера, като допълнително ти осигурява развитие и мобилност в банката. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация. Получаваш възможност за обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажбите, оценка на риск и кредитния анализ, подобряване на техники за ефективна комуникация и презентиране пред публика.

При добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа  имате шанс за насочване към друга позиция, според твоите интереси и отворените работни позиции в компанията.  • ДСК Ново начало – Специалист банкови операции
    Най-важната позиция при първоначалния контакт с клиента. Ти сте лицето на Банка ДСК - човекът, който е винаги насреща, за да отговори на нуждите му. Стартирайки на позиция „Специалист банкови операции“ в някой от офисите на Банка ДСК, ще придобиеш нова професионална квалификация.

  • ДСК Ново начало – Мениджър връзки с бизнес клиенти
    Позицията, която ти дава възможност да се срещнеш с голям брой фирмени клиенти от малък и среден бизнес. С твоята работа подпомагаш развитието на този сегмент в България.

  • ДСК Ново начало – Специалист връзки с корпоративни клиенти
    Профилирана позиция, свързана с работа и комуникация с едни от най-големите компании в България. С твоята работа ти подпомагаш оперативната и административна дейност на Бизнес центровете на Банка ДСК.

 

Стани част от семейството на Банка ДСК!

 


ДСК Старт в кариерата

ДСК Ново начало - позиция "Специалист банкови операции" - Пазарджик

Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за
кариерна мобилност?
Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера "ДСК Ново начало".

Основни задължения:

Какво представлява ДСК Ново начало?

• Стартирате на позиция „Специалист банкови операции";

• Получавате структурирани възможности за мобилност в компанията според Вашите интереси и възможностите в банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Вие сте студент с различна от традиционните финансови специалности;

• Завършили сте средно образование, имате работна практика в сферата на продажбите, но не сте си представяли, че е възможно да кандидатствате в банка;

• Работили сте успешно като продавач-консултант и обичате работата с клиенти;

• Не сте работили до момента, но харесвате динамичната работа, общуването с хора и сте отговорен човек;

• Работили сте в друга сфера, но искате да опитате нещо съвсем различно и да научите много нови неща, свързани с управлението на финансите;

• Завръщате се от майчинство, търсите стабилен работодател;

• Не сте студент, имате 20+ години работен опит в различни сфери, но желаете да продължите в различна посока, да придобиете допълнителна квалификация и да научите много нови неща;

• Нямате специализирано образование в сферата на финансите и никога не сте си представяли, че можете да кандидатствате на работа в банка.

Ние предлагаме:

 

• Динамичен старт – придобивате основни знания за банковата дейност без да е необходимо специализирано финансово образование или предишен опит във финансова институция;

• Интензивно вътрешно обучение – специално адаптирана обучителна и менторска програма за участниците в ДСК Ново начало;

• Възможност за кариерна мобилност при добро представяне –насочване към друга позиция след добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа, според Вашите интереси и отворените работни позиции в компанията;

• Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако искате да опитате нещо ново с програмата на Банка ДСК - "ДСК Ново начало", кандидатствайте като изпратите автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 25.06.2021 г.

ДСК Ново начало - позиция "Специалист банкови операции" - Севлиево

Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за
кариерна мобилност?
Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера "ДСК Ново начало".

Основни задължения:

Какво представлява ДСК Ново начало?

• Стартирате на позиция „Специалист банкови операции";

• Получавате структурирани възможности за мобилност в компанията според Вашите интереси и възможностите в банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Вие сте студент с различна от традиционните финансови специалности;

• Завършили сте средно образование, имате работна практика в сферата на продажбите, но не сте си представяли, че е възможно да кандидатствате в банка;

• Работили сте успешно като продавач-консултант и обичате работата с клиенти;

• Не сте работили до момента, но харесвате динамичната работа, общуването с хора и сте отговорен човек;

• Работили сте в друга сфера, но искате да опитате нещо съвсем различно и да научите много нови неща, свързани с управлението на финансите;

• Завръщате се от майчинство, търсите стабилен работодател;

• Не сте студент, имате 20+ години работен опит в различни сфери, но желаете да продължите в различна посока, да придобиете допълнителна квалификация и да научите много нови неща;

• Нямате специализирано образование в сферата на финансите и никога не сте си представяли, че можете да кандидатствате на работа в банка.

Ние предлагаме:

 

• Динамичен старт – придобивате основни знания за банковата дейност без да е необходимо специализирано финансово образование или предишен опит във финансова институция;

• Интензивно вътрешно обучение – специално адаптирана обучителна и менторска програма за участниците в ДСК Ново начало;

• Възможност за кариерна мобилност при добро представяне –насочване към друга позиция след добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа, според Вашите интереси и отворените работни позиции в компанията;

• Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако искате да опитате нещо ново с програмата на Банка ДСК - "ДСК Ново начало", кандидатствайте като изпратите автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 06.06.2021 г.

ДСК Ново начало - позиция "Специалист банкови операции" - Русе

Искате да опитате нещо различно, развиващо и динамично?
Търсите стабилен работодател и възможност за
кариерна мобилност?
Ние от Банка ДСК имаме предложение за вас – специализирана програма за въвеждане на служители във финансовата сфера "ДСК Ново начало".

Основни задължения:

Какво представлява ДСК Ново начало?

• Стартирате на позиция „Специалист банкови операции";

• Получавате структурирани възможности за мобилност в компанията според Вашите интереси и възможностите в банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Вие сте студент с различна от традиционните финансови специалности;

• Завършили сте средно образование, имате работна практика в сферата на продажбите, но не сте си представяли, че е възможно да кандидатствате в банка;

• Работили сте успешно като продавач-консултант и обичате работата с клиенти;

• Не сте работили до момента, но харесвате динамичната работа, общуването с хора и сте отговорен човек;

• Работили сте в друга сфера, но искате да опитате нещо съвсем различно и да научите много нови неща, свързани с управлението на финансите;

• Завръщате се от майчинство, търсите стабилен работодател;

• Не сте студент, имате 20+ години работен опит в различни сфери, но желаете да продължите в различна посока, да придобиете допълнителна квалификация и да научите много нови неща;

• Нямате специализирано образование в сферата на финансите и никога не сте си представяли, че можете да кандидатствате на работа в банка.

Ние предлагаме:

 

• Динамичен старт – придобивате основни знания за банковата дейност без да е необходимо специализирано финансово образование или предишен опит във финансова институция;

• Интензивно вътрешно обучение – специално адаптирана обучителна и менторска програма за участниците в ДСК Ново начало;

• Възможност за кариерна мобилност при добро представяне –насочване към друга позиция след добро представяне, минимум 6 месеца след започване на работа, според Вашите интереси и отворените работни позиции в компанията;

• Възможност за допълнителни развиващи обучения и семинари за усъвършенстване на уменията в сферата на продажби, подобряване на уменията за ефективна комуникация и презентиране.

Необходими документи за кандидатстване:

Ако искате да опитате нещо ново с програмата на Банка ДСК - "ДСК Ново начало", кандидатствайте като изпратите автобиография на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 06.06.2021 г.
Кандидатствай:

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

„Банка ДСК“ АД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ АД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ АД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ АД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още позиции

Експерт/Главен експерт в Отдел „Електронни канали и продукти за бизнес клиенти“

“Управление „Корпоративно банкиране”, в Централно Управление на Банка ДСК, гр. София

Expert Communication Services at Infrastructure Security and Communications

Head office, IT team

Linux System Administrator

Head office, IT team

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати