Свободни позиции в Банка ДСК

Професионална учебна практика в Банка ДСК

Приемът на млади специалисти в поделенията на Банката и в Централно управление на професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

 • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
 • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

Професионална учебна практика не е платена.

За повече информация, моля, посетете раздел "Кариери" в интернет страницата на Банката - www.dskbank.bg, където ще получите и актуална информация за свободните работни места.

Информация, свързана с “Банка ДСК” ЕАД, можете да намерите на сайта на Банката: www.dskbank.bg

Всички градове - 5.04.2017


Основни задължения:

Основните времеви параметри на професионалната учебна практика и часовата ангажираност се договарят индивидуално с кандидатите.

Основни времеви параметри: минимум – 1 (един) месец / респ. 30 календарни дни; максимум – 3 (три) месеца / респ. 90 календарни дни.

Часова ангажираност в 1 работен ден: минимум 4 работни часа; максимум 8 работни часа.

Възможно е преминаване през повече от 1 (едно) приемащо звено (“ротация на позиции за учебна практика”) в рамките до максимално допустимото времетраене.


Изисквания за заемане на длъжността:

Изисквания към кандидатите за професионална учебна практика:

Образователно равнище и етап от обучението към момента на кандидатстване:

 • студенти във ВУЗ – най-малко завършили семестриално ІІ-ри курс;
 • ученици в специализирани училища със специалности в областите “икономика” и “информационни технологии” – предпоследна и последна учебна година, съобразно предвидената в годишната учебна програма задължителна учебна практика;
 • студенти в І-ви и ІІ-ри курс във ВУЗ, но с придобито средно-специално образование в областите “икономика” и “информационни технологии”;

Ние предлагаме:


Необходими документи за кандидатстване:

Изискуем набор от документи на кандидатите за професионална учебна практика:

 • мотивационно писмо, където да бъде посочена конкретната област / дейност, в която кандидатът желае да проведе професионална учебна практика;
 • автобиография (“СV”) с приложена актуална снимка.

При допълнително поискване се представят:

 • Препоръка от обучаващото ВУЗ или специализирано средно училище;
 • Копие на студентска книжка или академична справка / респ. на ученически бележник.

При подаването на горе описаните документи, на кандидатите за професионална учебна практика се предлага да попълнят “Лист с очаквания” (свободен текст).

Електронни адреси и телефони за връзка със Специалистите в Направление "Човешки ресурси" в Банка ДСК

Банка ДСК e-mail адрес
Централно управление – гр. София Students-Practice@dskbank.bg
Региони Служител за връзка Телефон e-mail адрес
Благоевград Снежана Стоянова 073 / 829 766 Snezhana.Stoyanova@dskbank.bg
Бургас Диана Гочева 056 / 878 605 Diana.Gocheva@dskbank.bg
Варна Живка Господинова 052 / 683 951 Zhivka.Gospodinova@dskbank.bg
Велико Търново Мая Караджова 066 / 810 020 Maya.Karadzhova@dskbank.bg
Плевен Роза Стоянова 064 / 899 825 Roza.Stoyanova@dskbank.bg
Пловдив Славея Герасимова 032 / 632 850 Slaveya.Gerasimova@dskbank.bg
София - Запад Антоанета Васкова 02 / 9391 729 Antoaneta.Vaskova@dskbank.bg
София - Изток Лилия Митрина 02 / 9391 296 Liliya.Mitrina@dskbank.bg
Стара Загора Росица Спирдонова 042 / 682 111 Rositsa.Spiridonova@dskbank.bg

Координати за писмена кореспонденция в Централно управление на “Банка ДСК” ЕАД:

гр. София 1036, ул. “Георги Бенковски” №5
Дирекция “Организационно развитие и обучение”


Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.

Още свободни позиции

Всички
 • Професионална учебна практика за млади юристи в Корпоративно банкиране на Банка ДСК ЕАД

  За студенти в 3, 4 или 5 курс на тяхното юридическо образование, както и наскоро завършили специалност „Право“, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране/Корпоративен център – София в рамките на период до 3 месеца.

  гр. София - 6.06.2017

 • Професионална учебна практика в Корпоративно банкиране на Банка ДСК

  За всички студенти в 3 или 4 курс на тяхното икономическо образование, както и наскоро завършили икономически специалности, Банка ДСК предлага възможност за практическо обучение в сегмент Корпоративно банкиране (Корпоративен център – София, Бизнес центровете и Бизнес зоните на Банката в страната) в рамките на период до 3 месеца.

  Всички градове - 5.04.2017

 • Професионална учебна практика в Банка ДСК

  Приемът на млади специалисти в поделенията на Банката и в Централно управление на професионална учебна практика се осъществява въз основа на специализирана процедура за подбор, структурирана в следните два етапа:

  • І-ви етап: “Преглед и класиране по документи”;
  • ІІ-ри етап: “Събеседване / структурирано интервю”.

  Приемът на млади специалисти на професионална учебна практика е целогодишен.

  Професионална учебна практика не е платена.

  За повече информация, моля, посетете раздел "Кариери" в интернет страницата на Банката - www.dskbank.bg, където ще получите и актуална информация за свободните работни места.

  Информация, свързана с “Банка ДСК” ЕАД, можете да намерите на сайта на Банката: www.dskbank.bg

  Всички градове - 5.04.2017

Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам