Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Експерт "Връзки с МСП клиенти" - гр. Пловдив

Eксперт „Връзки с МСП клиенти“, към Бизнес център Пловдив, с място на работа Финансов център Пазарджик, град Пазарджик, до 18.05.2018 г.

Пловдив - 8.05.2018


Основни задължения:

 • Осъществява дейността по комплексното обслужване и продажбата на банковите продукти и услуги на малки и средни предприятия (МСП).
 • Осъществява директен контакт със съществуващи и потенциални клиенти, изготвя и предлага оферти за банково обслужване, консултира клиентите.
 • Предлага пакети от продукти и услуги на Банката и осъществява кръстосаната им продажба.
 • Управлява портфейл от клиенти.
 • Извършва анализи и изготвя кредитни предложения.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно - квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система. Практически опит в областта на кредитирането и обслужването на бизнес клиенти;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело, включително разчети и анализи на дейността на предприятията;
 • Ползване на английски език;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в бърза и напрегната среда

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара.
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план.
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо.
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка