Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Експерт Микробизнес-по заместване

за Финансов център „Батенберг“ към Регион „София – Изток“, гр. София, до 18.05.2018 г.

София - 23.04.2018


Основни задължения:

 • Осъществява дейността по комплексното обслужване и продажбата на банковите продукти и услуги на микропредприятия и обществени организации.
 • Осъществява директен контакт със съществуващи и потенциални клиенти, изготвя и предлага оферти за банково обслужване, консултира клиентите.
 • Предлага пакети от продукти и услуги на Банката и осъществява кръстосана продажба на банкови и небанкови продукти и услуги.
 • Управлява портфейл от клиенти.
 • Извършва анализи и изготвя кредитни предложения.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система. Практически опит в областта на кредитирането;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.)

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.