Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Инспектор проблемни кредити - гр. Варна

за гр. Варна, до 20.02.2018 г.

Варна - 9.02.2018


Основни задължения:

 • Отговаря за дейността по управлението и събираемостта на проблемни кредити на граждани и малки и средни предприятия в РЦ Варна.
 • Извършва действия по управлението на проблемни кредити включващи: телефонни разговори, водене на преговори за плащане, преструктуриране, цесия, извънсъдебни споразумения.
 • Изготвя предложения до Комисията по проблемни кредити за предоговаряне, преструктуриране, предсрочна изискуемост и прекратяване на балансовото и задбалансовото отчитане на проблемни експозиции.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо, образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: за предпочитане трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.) е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка