Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Кредитен инспектор - Добрич

Кредитен инспектор, за Финансов център Добрич, гр. Добрич, до 10.03.2018 г.

Добрич - 20.02.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката по продукти по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществява продажби на банкови карти – дебитни и кредитни, кредит – овърдрафт, спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки и електронно банкиране.
 • Управлява предоставените кредити.
 • Реализира кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно-осигурителни и др.
 • Привлича нови клиенти, осъществява директен контакт с потенциални клиенти, провежда презентации пред персонала на фирми, с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвя договори, становища, доклади и анализи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен – магистър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит: за предпочитане трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава много добра пазарна ориентация;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам