Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Кредитен инспектор - София-Изток

Кредитен инспектор - за поделение към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 22.05.2018 г.

София - 14.05.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката по продукти и услуги по актива и пасива в лева и чуждестранна валута.
 • Осъществява продажби на кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт.
 • Осъществява продажби по спестовни и срочни влогове, разплащателни сметки, банкови карти и електронно банкиране.
 • Управлява предоставените кредити, кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит – овърдрафт и следи за тяхното редовно погасяване.
 • Реализира кръстосани продажби на банкови продукти и услуги, както и на застрахователни, пенсионно – осигурителни и др..
 • Привлича нови клиенти – активно предлага банковите продукти и услуги, осъществява директен контакт с потенциални клиенти, провежда презентации пред ръководния състав на фирми, учреждения, организации и др., с цел привличането им за клиенти на Банката.
 • Изготвя договори, становища, доклади и анализи.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) година във финансовата или банковата сфера;
 • Теоретически и практически познания в областта на банковото дело, много добра пазарна ориентация;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Ползването на английски език е задължително.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам