Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с клиенти Частно банкиране" - София

за Център „Частно банкиране” към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 16.02.2018 г.

София - 2.02.2018


Основни задължения:

 • Обслужва съществуващи и привлича нови първокласни клиенти, прилагайки индивидуален подход, директни и компетентни консултации;
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти;
 • Осъществява продажба на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласните клиенти на Банката, както и кръстосани продажби на останалите продукти на Банката и дъщерните й дружества;
 • Осигурява бързина на транзакциите и операциите, извършвани от първокласните клиенти;
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси на база задълбочен анализ на нуждите на всеки отделен клиент;
 • Отговаря на писмени искания, запитвания и молби, депозирани от първокласните клиенти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - Висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите или минимум 1 година стаж на подобна позиция в банкова институция;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам