Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър връзки с корпоративни клиенти - гр. Пловдив

За бизнес център Пловдив, гр. Пловдив, до 18.02.2018 г.

Пловдив - 1.02.2018


Основни задължения:

 • Разработва и прилага целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
 • Максимизира дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите;
 • Изгражда цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти;
 • Проактивно предлага подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, като се фокусира върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX)
 • Структурира продажбените оферти и ги съгласува със съответните звена;
 • Регулярно следи за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги;
 • Анализира финансови отчети на Корпоративни клиенти и структурира кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК ЕАД;
 • Координира и следи за правилното изпълнение на всички транзакции с клиенти;
 • Отговаря за структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях
 • Защитава активите и репутацията на банката, като опознава добре клиентите и следи регулярно за наличието на ранни предупредителни сигнали.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование; образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионален опит - минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата и банковата сфера;
 • Добри маркетинг и презентационни умения;
 • Умение за анализ на финансови отчети;
 • Ползване на английски език е предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в бърза и напрегната среда.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам