Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър на клон Никопол

за клон Никопол, град Никопол, към Регионален център Плевен, до 28.02.2018 г.

Никопол - 8.02.2018


Основни задължения:

 • Ръководи, организира и контролира цялостната дейност в клона и подчинените му поделения;
 • Следи и носи отговорност за изпълнението на поставения пред клона бизнес план – финансов резултат, обеми продажби, пазарен дял, разходи и др.;
 • Осъществява активен подход при установяването на контакти с клиенти на Банката, с цел привличането им и запазването на дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Следи и управлява качеството на кредитния портфейл на клона и подчинените му поделения;
 • Контролира дейността във връзка с предоговаряне и преструктуриране на кредити, както и работата по проблемни кредити;
 • Следи за повишаване на качеството на обслужване на клиентите на Банката и взема незабавни мерки при оплаквания от клиенти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: минимум 3 (три) години трудов стаж във финансовата сфера, от които поне 1 (една) година в банковата система;
 • Доказан ръководен опит. Практически познания в областта на финансите и банковото дело. Много добро познаване на пазарните взаимоотношения между икономическите субекти и дейността им;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Да ползва западен език;
 • Да има висока степен на комуникативност, компетентност, умения за мотивиране на служителите, работа в екип, пазарна ориентация и предприемчивост.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.
 • Копие от диплома за завършено висше образование.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам