Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Оператор към Дирекция Контактен център

Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, с месторабота град Враца - до 20.04.2018 г.

Враца - 26.03.2018


Основни задължения:

 • Прозвъняване на клиенти с цел продажба на банкови продукти и услуги;.
 • Координация между клиенти и различни звена в Банката.
 • Изпълнение на заложените цели.
 • Помощ за клиенти при използване на продукти и услуги на Банката.
 • Консултиране на настоящи и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: средно/висше;
 • Професионален опит: трудов стаж в кол-център е предимство;
 • Опит при продажби по телефон е предимство;
 • Опит във финансова институция е предимство;
 • Отлични презентационни и продажбени умения;
 • Да има добра компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV европейски формат на български и английски език/с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам