Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист банкови операции - гр. Кубрат

Банков служител обслужване на клиенти, за клон Кубрат, гр. Кубрат, до 15.02.2018 г.

Кубрат - 16.01.2018


Основни задължения:

 • Консултира и обслужва клиентите на Банката и извършва продажби на предлаганите от нея продукти и услуги в лева и валута.
 • Регистрира събития и сделки и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в съответната операционна система.
 • Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги.
 • Осъществява продажби на кредитни карти с револвиращ кредит, стокови карти и кредит-овърдрафт, като извършва необходимите процедури, съгласно вътрешно-нормативната уредба на Банката.
 • Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Снабдява се и се освобождава с/от касова наличност и платежни средства.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по икономика”;
 • Професионален опит: Предимство e трудов стаж в банкова или финансова институция;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Комуникативност, лоялност към Банката, компетентност, умения за работа в екип;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office 2013;
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам