Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Експерт "Връзки с корпоративни клиенти"

за Бизнес зона Велико Търново, гр. Велико Търново, до 18.03.2018

Велико Търново - 2.03.2018


Основни задължения:

 • Съдейства за ефективното и безпроблемно текущо обслужване на кредитните лимити на клиенти на Бизнес зона Велико Търново.
 • Оказва съдействие на клиентите при откриване на сметки и сключване на различни договори.
 • Регистрира нови клиенти и свързани лица в информационната система на Банката.
 • Дава нареждания към вътрешните структури на Банката за регистриране/усвояване/погасяване на заеми/гаранции, изготвя/актуализира погасителни планове.
 • Отговаря за окомплектоваността на хартиените и електронни кредитни досиета и предаване/придвижване към съответните структурни звена в Банката.
 • Създава предложения за индивидуални ценови преференции за съществуващи и нови клиенти.
 • Подготвя оферти за настоящи и потенциални клиенти.
 • Обработва финансови данни за корпоративни клиенти и изготвя рейтинг на клиентите.
 • Изготвя референции, удостоверения и др. документи, по искане на клиентите.
 • Извършва/участва в извършването на проверки на обезпечения на кредитополучателите, изготвя заявки за оценки на обезпечения в системите на Банката. Комуникира със съответните вътрешни звена отговарящи за валидация на оценки и за връзки с оценителски фирми.
 • Изготвя различни видове отчети и др. информация за вътрешни цели на банката.
 • Съдейства и изготвя договори за ползване на банкови продукти и услуги от клиентите.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – „бакалавър”;
 • Поне една година трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Отлична компютърна грамотност и умения за работа с Word и Excel;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добри комуникативни умения и умение за водене на преговори;
 • Аналитично и задълбочено мислене;
 • Инициативност и отговорност.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за професионално развитие в сферата на корпоративното банкиране;
 • Разнообразни вътрешни и външния обучения;
 • Работа в динамична среда и екип от доказани професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам