Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Частен банкер - Варна

Частен банкер, по заместване, за "Център Частно банкиране" Варна, гр. Варна, до 10.04.2018 г.

Варна - 15.03.2018


Основни задължения:

 • Привлича и обслужва първокласни клиенти в офисите и извън офисите на Банката, прилагайки индивидуален подход, компетентни консултации, кръстосани продажби на продукти на Банката и дъщерните дружества.
 • Поддържа постоянни връзки с клиентите и развива задълбочено разбиране за конкретните нужди на всеки индивидуален клиент. Активно предлага банковите продукти и услуги.
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси.
 • Осъществява дискретно и компетентно индивидуално консултиране на първокласните клиенти.
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти, използвайки референции от външни и вътрешни източници.
 • Осъществява продажбата на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласни клиенти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава опит в продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

В качеството си на Администратор на лични данни, „Банка ДСК“ ЕАД осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

„Банка ДСК“ ЕАД обработва личните Ви данни на основание подадено от Вас искане за заемане на обявена свободна позиция в Банката и за целите на подбора на кандидати за работа.

„Банка ДСК“ ЕАД ще обработва личните Ви данни за срок от 2 (два) месеца от подаване на искането Ви, ако то не бъде одобрено. След изтичане на този срок, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам