Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Юрисконсулт - Хасково

за Регионален център Стара Загора, с място на работа град Хасково, до 09.03.2018 г.

Хасково - 14.02.2018


Основни задължения:

 • Обезпечава правното обслужване на Регионалния център и поделенията към него.
 • Тълкува и дава мнение във връзка с прилагане на общото законодателство и вътрешните актове на Банката.
 • Изготвя правни становища по кредитни и други банкови сделки, включително участва в изготвянето или съгласува необходимите споразумения и други документи в тази връзка. Изпълнява действия, свързани с принудително изпълнение спрямо длъжници по проблемни експозиции.
 • Представлява Банката пред нотариус и Агенция по вписванията при вписване и заличаване на ипотеки и извършване на всякакви други нотариални действия.
 • Правно обезпечава дейността, свързана със сключването, изменението и търсенето на отговорност при неизпълнение на договорите, дава мнение по законосъобразността им като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано становище.
 • Представлява Банката пред правозащитните органи и своевременно защитава нейните интереси.
 • Осигурява правната защита на собствеността на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше юридическо, образователно – квалификационна степен „Магистър по право“;
 • Издържан теоретико – практически изпит за успешно завършен стаж за правоспособност;
 • Лоялност към Банката, психическа и поведенческа стабилност при стрес, комуникативност, компетентност, умения за работа в екип;
 • Да има много добра компютърна грамотност, способност за самостоятелно решаване на сложни казуси, постоянство в актуализацията на знанията. Ползване на западен език.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;
 • Диплома за завършено висше юридическо образование.

Кандидатствай:

Мотивационно писмо:
CV /на български/:
Снимки
Добави файл


 
С изпращане на необходимите документи кандидатът дава съгласие „Банка ДСК“ ЕАД  да обработва личните му данни за целите на настоящия подбор и евентуалното сключване на трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Вътрешните правила за заемане на длъжности в системата на „Банка ДСК“ ЕАД. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 2 месеца след приключване на подбора за посочената длъжност.

Още свободни позиции

Всички
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам