Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с клиенти Частно банкиране" - гр. Варна

за Център „Частно банкиране”, гр. Варна, до 30.10.2018 г.

Варна - 8.10.2018


Основни задължения:

 • Привлича и обслужва първокласни клиенти в офисите и извън офисите на Банката, прилагайки индивидуален подход, компетентни консултации, кръстосани продажби на продукти на Банката и дъщерните дружества.
 • Поддържа постоянни връзки с клиентите и развива задълбочено разбиране за конкретните нужди на всеки индивидуален клиент. Активно предлага банковите продукти и услуги.
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси
 • Осъществява дискретно и компетентно индивидуално консултиране на първокласните клиенти
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти, използвайки референции от външни и вътрешни източници
 • Осъществява продажбата на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласни клиенти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава опит в продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Word, MS Excel;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;