Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър "Връзки с клиенти Частно банкиране" - София

за Център „Частно банкиране” към Регионален център „София – Изток”, гр. София, до 16.02.2018 г.

София - 2.02.2018


Основни задължения:

 • Обслужва съществуващи и привлича нови първокласни клиенти, прилагайки индивидуален подход, директни и компетентни консултации;
 • Развива референтна мрежа за набиране на нови клиенти;
 • Осъществява продажба на кредитни продукти и пакетни програми, специално разработени за първокласните клиенти на Банката, както и кръстосани продажби на останалите продукти на Банката и дъщерните й дружества;
 • Осигурява бързина на транзакциите и операциите, извършвани от първокласните клиенти;
 • Извършва индивидуално консултиране по инвестиционни въпроси на база задълбочен анализ на нуждите на всеки отделен клиент;
 • Отговаря на писмени искания, запитвания и молби, депозирани от първокласните клиенти и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование - Висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Професионален опит: минимум 2 (две) години трудов стаж в областта на банковото дело и финансите или минимум 1 година стаж на подобна позиция в банкова институция;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на продажбите, финансовите анализи и планирането;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка;