Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Мениджър връзки с корпоративни клиенти - гр. Пловдив

За бизнес център Пловдив, гр. Пловдив, до 18.02.2018 г.

Пловдив - 1.02.2018


Основни задължения:

 • Разработва и прилага целеви план, насочен към разширяване на портфолиото от клиенти;
 • Максимизира дела на Банката в ползваните банкови продукти и услуги от управляваното портфолио от корпоративни клиенти, чрез изпълняване на последователна и ефективна стратегия за контакт с клиентите;
 • Изгражда цялостни взаимоотношения с клиентите, покривайки техните бизнес и лични нужди, чрез реализиране на кръстосани продажби и насочване на клиентите към подходящите специалисти или други клиентски сегменти;
 • Проактивно предлага подходящи пакети от продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите, като се фокусира върху основните продукти (кредити, депозити, разплащания, електронно банкиране, FX)
 • Структурира продажбените оферти и ги съгласува със съответните звена;
 • Регулярно следи за удовлетвореността на клиентите от предоставените им услуги;
 • Анализира финансови отчети на Корпоративни клиенти и структурира кредитни сделки в съответствие с Кредитната политика и действащите правила на Банка ДСК ЕАД;
 • Координира и следи за правилното изпълнение на всички транзакции с клиенти;
 • Отговаря за структурирането на кредитните сделки и поддържането на документацията, свързана с тях
 • Защитава активите и репутацията на банката, като опознава добре клиентите и следи регулярно за наличието на ранни предупредителни сигнали.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование; образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионален опит - минимум 2 (две) години трудов стаж във финансовата и банковата сфера;
 • Добри маркетинг и презентационни умения;
 • Умение за анализ на финансови отчети;
 • Ползване на английски език е предимство;
 • Много добри компютърни умения – MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за работа в бърза и напрегната среда.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език с актуална снимка.
Условия на “Бисквитки”

Страницата на Банка ДСК използва бисквитки (cookies) за подобряване на своята ефективност.

Продължавайки използването на сайта, Вие се съгласявате с "Политика за използване на бисквитки (cookies)" на интернет страницата на Банка ДСК - dskbank.bg.

Приемам