Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Оператор към Дирекция Контактен център

Оператор към Дирекция Контактен център, Централно управление, с месторабота град Враца - до 21.12.2018 г.

Враца - 19.11.2018


Основни задължения:

 • Прозвъняване на клиенти с цел продажба на банкови продукти и услуги;.
 • Координация между клиенти и различни звена в Банката.
 • Изпълнение на заложените цели.
 • Помощ за клиенти при използване на продукти и услуги на Банката.
 • Консултиране на настоящи и бъдещи клиенти относно продукти и услуги, предлагани от Банка ДСК.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: средно/висше;
 • Професионален опит: трудов стаж в кол-център е предимство;
 • Опит при продажби по телефон е предимство;
 • Опит във финансова институция е предимство;
 • Отлични презентационни и продажбени умения;
 • Да има добра компютърна грамотност.

Ние предлагаме:

• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за дългосрочна работа, развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография /CV европейски формат на български и английски език/с актуална снимка.