Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Регионален координатор "Външни партньори" за гр. Варна

Регионален координатор "Външни партньори" за гр. Варна, до 19.07.2018г.

Варна - 3.07.2018


Основни задължения:

 • Управлява оперативните взаимоотношения на Банката с регистрираните кредитни посредници (партньори на Банката).
 • Поддържа постоянни контакти с партньорите в гр. Варна и подпомага дейността им във връзка с насочване на клиенти към Банката.
 • Провежда регулярни обучения на външни партньори на Банката.
 • Активно взаимодейства със служителите в клоновата мрежа на Банката в областта на ипотечното кредитиране.
 • Консултира клиенти, насочени от партньори на Банката.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Професионален опит минимум 2 (две) години във финансовата сфера;
 • Задълбочени познания за пазара на ипотечното кредитиране;
 • Отлична компютърна грамотност и комуникационни умения;
 • Умение за водене на преговори, обучения и презентации.

Ние предлагаме:

 • Динамична работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.