Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист "Банкови операции" - гр. Стара Загора

Банков служител, обслужване на клиенти) за Финансов център Стара Загора, гр. Стара Загора, до 07.02.2019 г.

Стара Загора - 11.01.2019


Основни задължения:

 • Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута. Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги;
 • Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система;
 • Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки;
 • Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута;
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование –Висше или средно икономическо
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банкова или финансова институция;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има много добра компютърна грамотност;
 • Ползването на западен език е предимство;

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.