Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист банкови операции - Варна

Банков служител, обслужване на клиенти, за гр. Варна, до 15.02.2018 г.

Варна - 29.01.2018


Основни задължения:

 • Консултира, продава и обслужва клиентите на Банката по предлаганите продукти и услуги в лева и валута. Извършва кръстосани продажби на банкови и небанкови продукти и услуги;
 • Регистрира и осчетоводява операции в лева и валута, като ги завежда в счетоводната система;
 • Извършва справки по искане на клиенти, открива/закрива клиентски сметки;
 • Извършва сделки, свързани с покупко-продажбата на валута;
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше икономическо;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалности свързани с функционалните задължения;
 • Професионален опит – предимство е трудов стаж в банковата система или други финансови институции по дейности свързани с основните задължения;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да притежава Сертификат (Удостоверение) за работа с лева и валута;
 • Да има много добра компютърна грамотност – MS Office 2013;
 • Да ползва западноевропейски език (английски, др.) е предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.