Свободни позиции в Банка ДСК - Клонова мрежа

Специалист "Бек офис частно банкиране" - Варна

за Център Частно банкиране - Варна, към Регионален център Варна, гр. Варна, до 20.02.2018 г.

Варна - 9.02.2018


Основни задължения:

 • Изпълнява парични и непарични транзакции при искане от страна на клиент, при спазване на регламентираните изисквания в нормативната уредба на Банката.
 • Открива депозитни, спестовни и разплащателни сметки по нареждане на клиентите частно банкиране или техните пълномощници.
 • Извършва сделки, свързани с покупко – продажба на валута.
 • Работи с касова наличност в лева и валута. Следи за разпознаване и недопускане на фалшиви банкноти.
 • Обработва, контролира и администрира валутни преводи и съобщения.
 • Равнява счетоводни сметки по синтетично и аналитично ниво и отговаря за тяхното равнение за зона (център) ЧБ и др.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Минимум средно специално икономическо;
 • Професионален опит: минимум 1 (една) години трудов стаж във финансовата или банковата сфера - предимство;
 • Да има теоретични и практически познания в областта на банковото дело;
 • Да има добра компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access);
 • Ползването на западен език е предимство;
 • Да има отлични комуникативни способности и умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка.
 • Сертификат за работа с лева и валута – предимство.