Свободни позиции в Банка ДСК - Централно управление

Главен Експерт в Дирекция „ Управление на проекти и доставчици ”

към направление „Информационна трансформация”, Централно управление, гр. София, до 28.02.2018

София - 25.01.2018


Основни задължения:

 • Ръководи цялостния процес по реализацията на проекти.
 • Отговаря за планирането и управлението на ресурсите и бюджетите по проектите.
 • Следи за навременното изпълнение на задачите по проекта, както свежда до знанието на ръководството в случай на изместване на планираните срокове.
 • Отговаря за комуникацията с външни и вътрешни доставчици и заявителите.
 • Отговаря за качеството на документацията на проекта.
 • Участва в дейностите по анализ на бизнес изисквания за осигуряване на необходимата функционалност.
 • Следи за изпълнението на задачите, поръчките и плащанията по проектите.
 • Подготвя различни видове докладни, заповеди и отчети свързани с различните елементи на проекта.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше (техническо или икономическо);
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Добро практическо познаване на ИТ процеси, методологии за управление на ИТ проекти;
 • Умения за управление работа и управление на екипи;
 • Умения за справяне с проблеми и управление на времето, умения за работа под напрежение;
 • Професионален опит: предимство е трудов стаж в банка или в друга институция с предмет на дейност, свързана с основните задължения на позицията;
 • Компютърна грамотност – MS Office (Word, Excel, MS Project, Outlook).

Ние предлагаме:

 • Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
 • Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
 • Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо;
 • Професионална автобиография /CV/ с актуална снимка